Apa Bedanya Penahanan Yang Dilakukan Penyidik Dengan Penuntutan Dengan Hakim

Apakah Penyidik Dapat Melakukan Penahanan?

Perintah penahanan yang diberikan penyidik atau penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Jika pemeriksaan belum selesai waktu penahanan oleh penyidik dapat diperpanjang paling lama 40 hari dan penahanan oleh penuntut umum diperpanjang 30 hari.
Takedown request | View complete answer on fixioner.com

Apa Yang Dimaksud Dengan Tindakan Penuntutan?

Tahap penuntutan Menurut KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan.
Takedown request | View complete answer on www.wordsmile.com

Apa Yang Dilakukan Penyidik?

Tugas dari seorang penyidik yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tugas yang paling berathal ini dikarenakan harus menemukan bukti-bukti maupun saksi disamping itu harus memperhatikan hak-hak tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai subyek yang mana tidak boleh ditekan dalam pemeriksaan.
Takedown request | View complete answer on www.bamboocyberschool.com

Apa Perbedaan Antara Penangkapan Dan Penahanan?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga memang telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sementara itu penahanan merupakan tindakan lanjutan dari proses penangkapan.
Takedown request | View complete answer on www.kibrispdr.org

Jelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Penahanan?

1 Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) menuliskan: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
Takedown request | View complete answer on dinaspajak.com

Berapa Jenis Penahanan?

JenisJenis Penahanan Berdasarkan KUHAP (1) Jenis penahanan dapat berupa : Penahanan rumah tahanan negara. Penahanan rumah. Penahanan Kota.
Takedown request | View complete answer on malangterkini.pikiran-rakyat.com

Berapa Lama Waktu Penahanan Pada Level Penyidikan?

Pasal 24: – Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari; – Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari; – Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum …
Takedown request | View complete answer on papua.kemenkumham.go.id

Apa Saja Tugas Tugas Hakim?

Hakim bertugas membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 3. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
Takedown request | View complete answer on www.nuisonk.com

Apa Perbedaan Penyelidikan Dan Penyidikan?

Pada tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.
Takedown request | View complete answer on www.medcom.id

Dimana Penahanan Dilakukan?

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Takedown request | View complete answer on www.laros.id

Siapa Yang Berwenang Untuk Melakukan Penahanan?

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. atau penahanan lanjutan. berwenang melakukan penahanan. barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Takedown request | View complete answer on lokersubang.com

Kapan Penegak Hukum Dapat Melakukan Penahanan?

Menurut KUHAP penahanan dilakukan karena kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
Takedown request | View complete answer on banyumas.suaramerdeka.com

Apa Yang Dimaksud Dengan Penyidik?

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Takedown request | View complete answer on student.binus.ac.id

Dalam Hal Apa Dilakukan Penahanan?

Penahanan dilakukan untuk membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Adapun yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik (pihak kepolisian) penyidik pembantu penyidik atas perintah penyidik.
Takedown request | View complete answer on www.arealme.com

Apa Yang Harus Dilakukan Penyidik Pada Saat Akan Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka?

penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka;surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka alasan penangkapan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
Takedown request | View complete answer on teknopax.com

Apa Alasan Penyidik Menangkap Dan Menahan Seseorang?

Setidaknya ada tiga alasan yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan. Takut melarikan diri takut menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya ujar Asep di Jakarta Kamis (24/11/2016). Aturan tersebut tertera dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Takedown request | View complete answer on kumpulan-tugas-sekolahku.blogspot.com

Apa Syarat Syarat Penahanan?

Dalam melakukan penahanan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi sah menurut hukum yaitu harus ada surat perintah penahanan bukti yang cukup (minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP) memenuhi unsur objektif dan subjektif serta tembusan surat …
Takedown request | View complete answer on cafeberita.com

Siapa Penyelidik Dan Penyidik?

Pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyelidik. Pejabat polisi negara Republik Indonesia mendapat wewenang untuk melakukan penyelidikan. Pihak yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidikan bisa dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus.
Takedown request | View complete answer on heikamu.com

Karena Apa Saja Penyidikan Dapat Dihentikan?

Dalam ketentuan Pasal 14 RUU Hukum Acara Pidana secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena: Nebis in idem; Tersangka meninggal dunia; Sudah lewat waktu; Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan; Undang-undang atau pasal yang yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau …
Takedown request | View complete answer on www.fokusmuria.co.id

Apakah Setiap Tindak Pidana Dapat Dilakukan Penahanan?

Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.
Takedown request | View complete answer on www.tentangnama.com

Apa Saja Alasan Hukum Seorang Tersangka Harus Ditahan?

Ini Sebab Tersangka Harus Ditahan Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.
Takedown request | View complete answer on nasional.okezone.com

Apakah Status Tersangka Bisa Bebas?

Tersangka kasus pidana bisa bebas tanpa masuk ke pengadilan. Hal itu memunculkan dua kekhawatiran yaitu soal efek jera dan kongkalikong alias suap hingga pemerasan di lingkup penegakan hukum. Meski di sisi lain ada hal positif yaitu soal keluhuran keadilan yang tercermin dari sini.
Takedown request | View complete answer on www.joelzr.com

Apakah Tersangka Sudah Pasti Bersalah?

Status tersangka diberikan saat proses penyidikan di mana bukti permulaan telah ditemukan. Dengan status tersangka seseorang baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Hal ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Takedown request | View complete answer on selongkar10.blogspot.com

Kapan Orang Dinyatakan Tersangka?

Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Takedown request | View complete answer on dicariguru.com

Berapa Gaji Seorang Hakim?

Masa kerja 1 hingga 2 tahun sebesar Rp 2.508.900 – Rp 2.961.100. Masa kerja 3 hingga 4 tahun sebesar Rp 2.583.800 – Rp 3.049.500. Masa kerja 5 hingga 6 tahun sebesar Rp 3.140.500 – Rp 2.660.900. Masa kerja 7 hingga 8 tahun sebesar Rp 2.740.400 – Rp 3.234.300.
Takedown request | View complete answer on pedomane.com

Apa Perbedaan Pengacara Dan Hakim?

Jawaban pendek: Perbedaan antara hakim pengacara dan jaksa yang utama adalah tugasnya di persidangan: jakda menuntut terdakwa pengacara membela terdakwa sedangkan hakim melihat kedua posisi kedua pihak dan fakta di peradilan untuk kemudian memutuskan perkara tersebut.
Takedown request | View complete answer on wahyukode.com

Hakim Apa Yang Bukan Di Pengadilan?

Jawaban. Jawaban: Hakim yang tugas nya bukan di pengadilan itu Wasit dalam suatu permainan olahraga.
Takedown request | View complete answer on www.tespenerbangan.com

Siapa Saja Yang Bisa Menjadi Penyidik?

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 berbunyi Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang.
Takedown request | View complete answer on nawacita.co

Manakah Yang Lebih Dahulu Dilakukan Penyelidikan Atau Penyidikan?

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” minimal dua alat bukti agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.
Takedown request | View complete answer on radarbojonegoro.jawapos.com

Siapa Saja Yang Bisa Melakukan Penyidikan?

Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukummaka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan.Kepolisian adalah aparat yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan. Namun demikian dalam perkara khusus seperti korupsi penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejakasaan dan juga KPK..
Takedown request | View complete answer on semutaspal.com

Siapa Yang Berwenang Melakukan Penangkapan Dan Penahanan?

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan adalah penyelidik atas perintah penyidik penyidik dan penyidik pembantu.
Takedown request | View complete answer on mudahtrik.blogspot.com

Apa Alasan Penyidik Menangkap Dan Menahan Seseorang?

Menjawab pertanyaan Anda dari sejumlah wewenang Penyidik PPNS dalam tindak pidana perbankan di atas dapat kita ketahui bahwa PPNS tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.
Takedown request | View complete answer on www.menitinfo.com

Apakah Penyidik Ppns Memiliki Kewenangan Untuk Melakukan Penangkapan Dan Penahanan?

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
Takedown request | View complete answer on www.anakteknik.co.id

Leave a Comment